Tạp chí Khoa học

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

Ảnh trang chủ tạp chí

GIỚI THIỆU

1. Cơ quan chủ quản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH

(HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION).

2. Lãnh đạo đương nhiệm:

TS Trn Hoàng: Chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết về khoa học xã hội - nhân văn, về khoa học giáo dục có liên quan đến khoa học xã hội - nhân văn và các bài viết thông tin hoạt động khoa học - công nghệ.

PGS-TS Nguyn Bích Huy: Chịu trách nhiệm về nội dung của các bài viết về khoa học tự nhiên - công nghệ và khoa học giáo dục có liên quan đến khoa học tự nhiên - công nghệ.

3. Ban biên tập (Theo Quyết định số 495/QĐ-ĐHSP-TCHC ngày 26-4-2010 của Hiệu trưởng):

·         Khoa học giáo dục: PGS TS Hoàng Văn Cẩn, TS Nguyễn Kim Dung, PGS TS Đoàn Văn Điều, TS Đoàn Hữu Hải, PGS TS Phạm Xuân Hậu, TS Nguyễn Thị Bích Hồng, TS Bạch Văn Hợp, PGS TS Trần Thị Hương, TS Hồ Văn Liên, PGS TS Trần Thị Thu Mai, TS Huỳnh Thanh Triều

·         Khoa học xã hội và nhân văn: PGS TS Lê Thị Minh Hà, TS Trần Hoàng, PGS TS Nguyễn Kim Hồng, TS Nguyễn Thị Minh Hồng, PGS TS Nguyễn Thị Ly Kha, TS Phạm Xuân Mai, TS Nguyễn Chương Nhiếp, PGS TS Ngô Minh Oanh, PGS TS Trịnh Sâm, TS Phạm Thị Xuân Thọ, TS Đinh Thị Tứ, TS Nguyễn Ngọc Vũ

·         Khoa học tự nhiên và công nghệ: PGS TS Trịnh Văn Biều, PGS TS Nguyễn Tiến Công, TS Nguyễn Văn Hoa, PGS TSKH Lê Văn Hoàng, TS Nguyễn Mạnh Hùng, PGS TS Nguyễn Bích Huy, TS Phạm Văn Ngọt, PGS TS Mỵ Vinh Quang, PGS TS  Nguyễn Anh Tuấn, TS Dương Thị Bạch Tuyết, PGS TS Lê Anh Vũ, TS Dương Bá Vũ.

4. Giấy phép hoạt động báo chí : Cấp lần đầu: Số 252/GP-BVHTT ngày 07-10-2003; Cấp lại lần 1: Số 577/GP-BTTTT ngày 04-5-2009; Cấp lại lần 2: Số 130/GP-BTTTT ngày 15-4-2014 (có hiệu lực trong 10 năm).

5. Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) của TCKH: 1859-3100.

6. Thể thức xuất bản:

  • Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.
  • Kỳ hạn xuất bản hiện nay: 01 tháng/ kì (khoa học xã hội - nhân văn, khoa học tự nhiên - công nghệ và khoa học giáo dục).

7. Phương thức phát hành: Qua bưu điện và tự phát hành. Có nhận đặt mua dài hạn. Giá bán: 32.000 đ.

8. Toà soạn:

Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh, Phòng C 804, số 280 An Dương Vương, quận 5, TPHCM

Điện thoại: (08) 38 304 224 & 38 352 020 (nối 177)  -  Fax: (08) 38 398 946
Email: tapchikhoahoc@hcmup.edu.vn

Website: http://tckh.hcmup.edu.vn; http://phongkhcn.hcmup.edu.vn

9. Trị sự:

  • Phụ trách Tòa soạn: Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học (TS Trần Hoàng).
  •  Ban Thư kí: CV Vũ Thị Thanh Mai, CV Trương Việt Trâm Anh & CV Nguyễn Thị Thúy Trinh.

10. Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường ĐHSP TPHCM có thể được 17 Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐ CDGSNN) các ngành, liên ngành hữu quan tính điểm công trình (Danh mục năm 2015).

 

-          

 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

FORMATTING AND SUBMITTING REQUIREMENTS

 

1. Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu khoa học mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường; được viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác.

2. Bài viết phải đánh dấu rõ phần, mục, tiểu mục; hành văn súc tích; tuân theo chính tả hiện hành; sử dụng thuật ngữ và các kí hiệu thông dụng, nếu là thuật ngữ mới thì cần chú thích thuật ngữ xuất xứ; dùng đơn vị đo lường hợp pháp do Nhà nước ban hành hoặc đã được thống nhất trong chuyên môn hẹp.

3. Bài không dài quá 12 trang giấy khổ A4, đánh máy vi tính trên Word, phông chữ Unicode, cỡ chữ 13, định dạng lề trên, lề dưới và lề trái: 30 mm, lề phải: 25mm, cách dòng đơn, khoảng cách giữa các đoạn văn là 6pt. Các công thức Toán học dùng MathType; số của công thức đánh phía bên phải. Hình vẽ rõ, không quá 7x14 cm, được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.

4. Danh mục Tài liệu tham khảo không quá 10 đơn vị, trừ trường hợp tài liệu có liên quan trực tiếp với trích dẫn. Những tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La-tin được chuyển sang kí tự La-tin. Tài liệu tham khảo được xếp theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức…), sắp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người  Việt, của họ tác giả đối với người nước ngoài; có đầy đủ các thông tin sau đây:

- Đối với sách, luận án, báo cáo: Số thứ tự, họ và tên tác giả hoặc tên cơ quan ban hành, năm xuất bản (đặt trong ngoặc đơn), tên sách, luận án, báo cáo (in nghiêng), nhà xuất bản (Nxb), nơi xuất bản. Ví dụ: (…) 2. Bộ Giáo dục & Đào tạo (2002), Các văn bản pháp luật về đào tạo sau đại học, Hà Nội. 3. Võ Thị Kim Huệ (2000), Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị bệnh…, Luận án Tiến sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội. 4. Boulding  K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

- Đối với bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách: Số thứ tự, họ và tên tác giả, năm công bố (đặt trong ngoặc đơn), tên bài báo (đặt trong ngoặc kép), tên tạp chí hoặc tên sách (in nghiêng), tập (không có dấu ngăn cách) số (đặt trong ngoặc đơn), các số trang (gạch ngang giữa hai số). Ví dụ: 1. Quách Ngọc Ân (1992), "Nhìn lại hai năm phát triển lúa lai", Di truyền học ứng dụng, 98(1), tr. 10-16.

5. Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục Tài liệu tham khảo, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, tr. 21-22]....

6. Bài viết phải kèm theo tóm tắt (abstract) từ khóa (keywords) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Tên bài phải được dịch sang tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh (tùy ngôn ngữ viết bài). Mỗi phần tóm tắt không dài quá 5 dòng đánh máy, cần nêu bật những nội dung chính, đóng góp mới của công trình. Từ khóa cần cụ thể, liệt kê 3 - 5 đơn vị.

7. Cuối bài ghi rõ: họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ, điện thoại, e-mail; người hướng dẫn (nếu bài viết được trích từ luận văn, luận án) và có chữ kí của (các) tác giả.

8. Tác giả ngoài Trường ĐHSP TPHCM, khi có bài được chọn đăng phải nộp lệ phí theo quy định thu chi nội bộ của Trường.

9. Ban biên tập nhận 2 bản in gửi kèm theo đĩa hoặc tập tin đính kèm trong e-mail. Địa chỉ gửi bài: Phòng KHCN&MT-TCKH, 280 An Dương Vương, Q5, TP Hồ Chí Minh (phòng C804); e-mail: tapchikhoahoc@hcmup.edu.vn . Toà soạn  không trả lại bản thảo, đĩa.

10. Tất cả các bài in trên Tạp chí Khoa học đều sẽ được công bố toàn văn trên các website: http://tckh.hcmup.edu.vn & http://www.vjol.info/index.php/sphcm .

(Xem bài mẫu)

 


 


T. 14, S. 12 (2017): Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết

Phương pháp Hartree-Fock tương đối tính và tính toán phổ năng lượng cho nguyên tố Kali và Canxi Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hạnh 5
Trích xuất thông tin dao động hạt nhân từ phổ sóng điều hòa bậc cao của ion phân tử H2+, D2+, T2+ Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Loan 12
Hệ Z-scan sử dụng Laser Beam Profiler chế tạo từ Webcamera ứng dụng trong đo đạc các tham số quang phi tuyến bậc III của chất hữu cơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Lâm, Châu Huy, Phạm Thị Doanh, Phạm Văn Nhí, Dương Ái Phương, Lê Thị Quỳnh Anh 22
Phân tách thành phần bức xạ vũ trụ cho detector nhấp nháy kích thước lớn sử dụng thiết bị số hóa DRS-4 (2GSPS) Tóm tắt PDF
Ngô Vũ Thiên Quang, Võ Hồng Hải, Nguyễn Quốc Hùng, Phạm Nguyễn Thành Vinh 29
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên khối lượng hiệu dụng, và độ rộng khe dải năng lượng điện tử trong ống bán dẫn carbon nano Tóm tắt PDF
Lê Văn Tân, Cao Huy Thiện 39
Đánh giá đặc trưng và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO2/Hydroxyapatite tổng hợp bằng phương pháp thủy nhiệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Trúc Linh 47
Tổng hợp và thăm dò hoạt tính xúc tác của vật liệu Fe-MIL-101 cho phản ứng benzyl hóa Friedel-Crafts Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Khôi, Nguyễn Thanh Bình, Phan Thị Hoàng Oanh 55
Một công cụ phát sinh mã giao diện người dùng từ lược đồ lớp trong UML Tóm tắt PDF
Trần Anh Thi, Vũ Thanh Nguyên 66
Nghiên cứu thành phần loài cá ở hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Tống Xuân Tám, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Minh Trung, Lê Thị Ngọc, Lê Thị Ngọc 80
Khảo sát ảnh hưởng của asen lên số lượng tế bào máu chuột nhắt trắng (Mus musculus var. albino) Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Mai Khanh Khanh, Vũ Trương Chiêu Hạ, Nguyễn Thị Thương Huyền 91
Sự đề kháng kháng sinh của staphylococci và Pseudomonas aeruginosa ở bệnh nhân viêm loét giác mạc tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 Tóm tắt PDF
Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Thị Kim Khanh, Trương Thị Tinh Tươm, Huỳnh Thị Kim Phương, Nguyễn Đức Hoàng 101
Yếu tố môi trường chi phối quần xã vi khuẩn lam ở hồ Dầu Tiếng Tóm tắt PDF
Phạm Thanh Lưu 107
Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng lên sự tăng trưởng, hàm lượng carbohydrate và protein ở Spirulina sp. Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Huỳnh Phong, Nguyễn Thị Hồng Phúc 117
Phân lập vi khuẩn phân giải chlorpyrifos từ đất nông nghiệp Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Mộng Thắm, Trần Trung Hiếu, Lương Thị Mỹ Ngân 127
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung một số loại phân hữu cơ trên nền đất cát đến khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất quả của cây cà chua (Solanum lycopersicum L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Thị Thùy Nhung 139
Nghiên cứu một số nguồn carbonhydrate tạo biofloc để nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Ngọc Nhung, Nguyễn Thị Loan, Tăng Minh Trí 149
Khảo sát ảnh hưởng của các họ củ nưa và nhiệt độ bảo quản đến hàm lượng glucomannan trồng tại một số tỉnh miền Nam và Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Vân Vân, Nguyễn Thị Hiếu Trang, Phạm Quang Thắng 161
Tối ưu hóa quá trình lên men tạo màng mỏng cellulose vi khuẩn có độ bền kéo cao Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thúy Hương 172
Khảo sát điều kiện tách chiết và hoạt tính kháng oxy hóa, kháng khuẩn của hợp chất poliphenol từ vỏ thân cây quao nước (Dolichandrone spathacea) Tóm tắt PDF
Phạm Ngọc Khôi Khôi, Nguyễn Thị Mỹ Duyên 181
Ứng dụng matlab và phương pháp Euler-Gromer để khảo sát dao động cưỡng bức của con lắc đơn Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thư, Quách Khả Quang 194


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100