Liên hệ tạp chí

Đầu mối

ThS Đào Thị Minh Huyền
Biên tập viên
17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028. 38295635
Email: minhhuyen@ueh.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024.39349105
Email: lehoa70@vista.gov.vnTrường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á