Giới thiệu hệ thống phần mềm xuất bản tạp chí này

Tạp chí này sử dụng phần mềm Open Journal Systems 2.2.1.0, một phần mềm xuất bản và quản lý tạp chí mã nguồn mở do Public Knowledge Project phát triển, hỗ trợ và cung cấp miễn phí theo giấy phép GNU General Public License.

Quy trình Biên tập và Xuất bản trong phần mềm OJSTrường Đại học Kinh tế TP.HCM

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á